Státní svátky v Německu v roce 2017

Napsal | 24.11.2016

Vítáme Vás u dalšího článku, který obsahuje německou tématiku. Zaměříme se v něm na německé státní svátky v příštím kalendářním roce – v roce 2017.Jak se vlastně v této zemi státní svátky slaví a co je pro ně opravdu nezbytné? Kromě jednotlivých dat se od minulého roku nic nezměnilo. Pojďme si ale některé věci připomenout.

Průběh státních svátků v Německu

Německo je propleteno několika významnými historickými okamžiky a kulturními událostmi. Němci jsou známí tím, že vše berou vlastně s větší vážností. Proto jsou pro ně svátky také velmi důležité a každý z nich je pro ně nějakým způsobem významný. Ve většině případů se jejich svátky od těch našich moc neliší.

Oslavu svátku dokáží velmi výslovně vyzdvihnout. Využívají k tomu výzdobu, zpívají národní písně, konají se různé pochody, předávají se dárky a uskutečňují se různé návštěvy. Němci si na oslavě dávají víc záležet a svátky na rozdíl od Čechů pořádně slaví.

Nejvýznamnější svátky

Jeden z nejvýznamnějších svátků, kterým je Německo proslulé po celém světě je právě Advent. Dny, kdy celá města ožívají hřejivou a rodinnou atmosférou, všude to hraje různými vůněmi a lidé vycházejí do ulic a nasávají vánoční atmosféru. Období Vánoc si dokáží vychutnat na maximum.

Jako další můžeme vyzdvihnout křesťanský svátek Nanebevstoupení Páně a Letnice – Svatodušní svátky, které přicházejí 50. den po Velikonocích.

Seznam všech německých státních svátků

Datum

Svátek

Spolkové země

Poznámka

1.1. Nový rok Všechny
6.1. Tři králové Bádensko-Württembersko

Bavorsko

Sasko-Anhaltsko

25.3. Velký pátek Všechny Pohyblivý svátek
28.3. Velikonoční pondělí Všechny Pohyblivý svátek
1.5. Svátek práce Všechny
5.5. Nanebevstoupení Ježíše Krista Všechny Pohyblivý svátek
16.5. Svatodušní pondělí Všechny Pohyblivý svátek
26.5. Boží tělo Bádensko-Württembersko

Bavorsko

Hesensko

Severní Porýní-Vestfálsko

Porýní-Falcko

Sársko

Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek obcí

Pohyblivý svátek
15.8. Nanebevzetí Panny Marie Sársko

Bavorsko v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem

3.10. Den sjednocení Všechny
31.10. Den reformace Braniborsko

Meklembursko-Přední Pomořany

Sasko

Sasko-Anhaltsko

Duryňsko

1.11. Svátek všech svatých Bádensko-Württembersko

Bavorsko

Severní Porýní-Vestfálsko

Sársko

Porýní-Falcko

16.11. Den pokání a modliteb Sasko Pohyblivý svátek
25.12.

 

 

1. svátek vánoční

 

Všechny
26.12.  2. svátek vánoční Všechny

Jak se Vám dnešní článek líbil? Je tu některý, který Vás zajímá víc? Máme se o něm rozepsat? Napište nám do komentářů 🙂

Státní svátky v Německu v roce 2017
Jak se vám líbil článek?