Státní svátky v Německu v roce 2016 – přehled

Napsal | 16.4.2016

Přemýšleli jste někdy o tom, jaké státní svátky se slaví v okolních zemích? Kupříkladu v sousedním Německu. Ano, o něm si dnes něco málo povíme! Převážně o jeho státních svátcích. Přiblížíme jejich zvyky a nakonec je můžeme porovnat s naší zemí. Pojďme se na to společně podívat.

O Německu na úvod

Na úvod si dovolujeme něco málo o Německu říci, jelikož začít bez představení se nám nezdálo zrovna nejlepší. Tak jdeme na to. Jedná se o federativní republiku sestávající z 16 spolkových zemí. Je středoevropským státem a sousedí s hned s 9 státy – Rakouskem, Českou republikou, Nizozemskem, Francii, Polskem, Švýcarskem, Belgii, Lucemburskem a Dánskem.

Zajímavosti

  • Jednou z mnoha zajímavostí je ta, že Německo má v současné době nejvíce obyvatel Evropské Unie.

  • Tradiční narozeninová hra v Německu se nazývá Topfschlage. Dítěti se zavážou oči, do ruky vloží vařečka a v místnosti ukryje hrnec, pod který je schovaná nějaká dobrůtka. Dítě má za úkol pomocí vařečky hrnec najít. Pak si může vychutnat sladkou odměnu.

  • Většina dětí má blond vlasy, i když rodiče jsou většinou tmavovlasí

  • Němci na rozdíl od Čechů upřednostňují tykání. Vše tak působí mnohem přátelštěji a uvolněněji.

Jaké státní svátky slaví?

V Německu se díky spolkovým zemím svátky dodržují různě. Buď některé svátky dodržují společně nebo naopak každý jednotlivě. Nejvýznamnějšími svátky v Německu jsou právě ty, které jsou považovány jako dny pracovního klidu, což je „posvátné“ snad v každé zemi. Kupříkladu takový PfingstmontagSvatodušní pondělí a slaví se 16. 5. a jedná se o církevní záležitost. Toto pondělí je zasvěceno Duchu svatému jakožto třetí božské osobě, proto Den svatého ducha. Překvapivě se zdá, že většinu svátků mají stejné jako Česká republika.

Další státní svátky

Zajímavější se však zdá svátek Den německé jednoty (Tag Der Deutschen Einheit). Tento den je významný nejen proto, že ho slaví všechny spolkové země ale je modernější záležitostí. Jedná se o výročí znovusjednocení Německa roku 1990. Někdo ho vnímá jako symbol pádu Berlínské zdi, takže vlastně jako symbol svobody a rozhodně tento státní svátek není jeden z těch, které se opomíjí. Berlínská zeď dokázala mnohé rozdělit – rodiny, přátele, lásku, ulice a města. Tento svátek se zavedl kvůli tomu, aby se nezapomínalo na to, jak je důležité si ohlídat a nenechat svobodu jen tak někým vzít. Slouží rozhodně i jako vzpomínka na zesnulé.

Seznam všech svátků

Datum

Svátek

Spolkové země

Poznámka

1.1.Nový rokVšechny
6.1.Tři královéBádensko-Württembersko

Bavorsko

Sasko-Anhaltsko

25.3.Velký pátekVšechnyPohyblivý svátek
28.3.Velikonoční pondělíVšechnyPohyblivý svátek
1.5.Svátek práceVšechny
5.5.Nanebevstoupení Ježíše KristaVšechnyPohyblivý svátek
16.5.Svatodušní pondělíVšechnyPohyblivý svátek
26.5.Boží těloBádensko-Württembersko

Bavorsko

Hesensko

Severní Porýní-Vestfálsko

Porýní-Falcko

Sársko

Sasko a Duryňsko pouze podle vyhlášek obcí

Pohyblivý svátek
15.8.Nanebevzetí Panny MarieSársko

Bavorsko v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem

3.10.Den sjednoceníVšechny
31.10.Den reformaceBraniborsko

Meklembursko-Přední Pomořany

Sasko

Sasko-Anhaltsko

Duryňsko

1.11.Svátek všech svatýchBádensko-Württembersko

Bavorsko

Severní Porýní-Vestfálsko

Sársko

Porýní-Falcko

16.11.Den pokání a modlitebSaskoPohyblivý svátek
25.12.

 

 

1. svátek vánoční

 

Všechny
26.12. 2. svátek vánočníVšechny

Jak se Vám dnešní vhled mezi německé státní svátky líbil? Je tu některý, který Vás zajímá víc? Máme se o něm rozepsat? Napište nám do komentářů 🙂