Příspěvky na bydlení pro studenty – pobytové stipendium

Napsal | 14.8.2016

Vítáme Vás u dnešního článku, který ocení hlavně studenti. Studentský život je plný ,,finančního utrpění“. Spousta z Vás to jistě zná! Dostanete kapesné od rodičů, tvrdě pracujete na brigádách a stejně jste rádi, když zaplatíte nájem. Na věci jako je zábava a kultura něco málo zbude, ale to je tak vše. To nové tričko co mají právě v HMku je prostě moc drahé…. .

My Vám poradíme, jak svou finanční situaci můžete alespoň trošičku vylepšit.Dnešní článek totiž bude o příspěvcích na bydlení pro studenty.

Student = Slevy a výhody

Pobytová stipendia

Na příspěvky na bydlení (jinak jako sociální příplatky) má nárok i člověk, který zrovna studuje.  Náleží rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Podmínkou je být vlastník případně nájemce bytu a mít tam současně i trvalé bydliště.

My se však podíváme na to, jak se s příspěvky na bydlení pro studenty vypořádávají různé školy a začneme těmi nejznámějšími.

Karlova univerzita

Studenti musí splnit několik přísných podmínek, aby na stipendia dosáhli. Především musí mít prezenční formu studia, ve své historii mají nejvýše dvě neúspěšná studia, nemají studium přerušeno,  v žádném ze souběžně studovaných studijních programů nepřesáhli standardní dobu studia navýšenou o jeden rok a neběží jim lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia.

Jak vidíte, nejedná o žádné absurdní požadavky, jsou naprosto přiměřené a spravedlivé. Na této univerzitě jsou stipendia na podporu ubytování poskytována i studentům, kteří mají trvalé bydliště v místě, kde se nachází sídlo studované fakulty nebo kteří překračují o méně než jeden rok standardní dobu studia. Na stránkách fakulty v informačním systému narazíte  na elektronickou žádost o stipendium na podporu ubytování.

Metropolitní univerzita Praha

Další z mnoha univerzit, která poskytuje pobytová stipendia je Metropolitní univerzita Praha. Jejich vyplácení je závislé na výši poskytnutého příspěvku Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Jejich podmínky zní tak, že stipendium na podporu ubytování se přiznává na základě písemné žádosti, která se podává na studijní oddělení na předepsaném formuláři. Dávejte si však pozor na to, že pro každý akademický rok se podává nová žádost. Žádost je student povinen podat nejpozději do 31.10. příslušného akademického roku, žádá-li o přiznání stipendia na celý akademický rok a nejpozději do 31.3. příslušného akademického roku, žádá-li o přiznání stipendia pouze na letní semestr. Zbytek podmínek najdete na jejich internetovém portále.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte a obraťte se na nás 🙂