Tag Archives: novorozenci

Koše na pleny

Přirozeností člověka je jistě potřeba sounáležitosti s ostatními lidmi a příslušníky společnosti. Největší potřeba sounáležitosti je jistě v okruhu lidí nejbližších – v rodině.