Židovský svícen – Menora

Napsal | 18.1.2015

Jedním z typických znaků židovského státu, Izraele, je svícen, neboli menóra. Dalšími symboly judaismu je Davidova hvězda a olivová ratolest. Vraťme se ale k menóře.

 

Sedmiramenný svícen Menora

Jedná se o sedmiramenný svícen. První zmínka o něm se nachází v Tóře, tedy v jedné z mnoha částí hebrejské Bible. Neznáme ovšem důvod, co stálo za vznikem svícnu. Jedna z možných verzí říká, že sedmička odkazuje k sedmi dnům stvoření světa. Podle této náboženské teorie stvořil Bůh první den světlo, druhý nebe, třetí moře a vody, čtvrtý Slunce, Měsíc a hvězdy, pátý zvířata, šestý člověka a sedmý den Bůh odpočíval. Jiná teorie nás podle Tóry odkazuje k hořícímu keři, jenž měl sedm větví. Z tohoto keře na hoře Sinaj promluvil Bůh k Mojžíšovi a dal mu deset přikázání, tedy: nebudeš mít jiného boha než mě, nezneužiješ jméno Hospodina, pamatuj na den odpočinku, cti svého otce i matku svou, nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš, nebudeš křivě vypovídat, nebudeš dychtit po domě svého bližního ani po ničem jiném.

Víme, že menóra existovala ještě před tím, než se Izraelité usadili. Jako její první „příbytek“ sloužil tzv. stan úmluvy. Po letech měla být údajně přenesena do nově vybudovaného Šalamounova chrámu v Jeruzalémě. Ten byl ale v prvním tisíciletí před naším letopočtem vypálen babylonskou armádou. Původní menóra a další předměty se ztratily. Podle Tóry, ve které je uveden návod, byla zhotovena zcela nová menóra, jež následně putovala do Druhého chrámu. Odtud byla patrně ukradena v prvním století po Kristu Římany. V Tóře stojí přesný návod, jak by měla každá menóra vypadat. Sedmiramenný svícen by měl být z čistého zlata, ve kterém by měly být vytepány různé, většinou rostlinné, ornamenty. Svícen se skládá z podstavce, odtud vybíhá jeden prut nesoucí na svém vrcholu svíci. Z tohoto prutu vybíhají pravidelně z jednoho místa vždy dva pruty nesoucí svíce do stran- a to třikrát. Menóru najdeme v každé synagoze a v mnoha židovských rodinách.

Kde ji zakoupit?

Zaujala Vás historie tohoto nádherného předmětu a rádi by jste si ho ve větší či menší podobě pořídili do bytu? Z Českého trhu Vám můžeme doporučit Eshop Mitter.cz. Mají široký výběr a kvalitně zpracované produkty.