Příspěvky do fondu oprav – jaká je jeho výše?

Napsal | 14.3.2016

Za každou cenu je dobré si věci pojistit co nejdříve, kdyby se cokoliv stalo. Nenechávejte věci jen tak náhodě. Právě proto jsou tu příspěvky do fondu oprav, který snad platí každý, kdo má nějakou bytovou jednotku. Jaká je ale jeho výše?

Co jsou to příspěvky do fondu oprav?

Fond oprav je vlastně takovým záladním příjmem vlastníků jednotek. Kdo ho tedy vytváří? Jsou to právě samotní vlastníci těchto jednotek. Příspěvek se platí jednou měsíčně na uvedený účet. Je tedy určen pro společné části domu týkajících se vody, plynu, odpadu, elektrické enerige, ale také obvodového pláště budovy včetně střechy a fasády.

Zakládá se právě proto, jak je jich uvedeno v názvu, kvůli opravám a údržbě. Z tohoto fondu se pak vybárají peníze na rekonstrukce a nebo jiné změny v bytové jednotce či v prostorách celého domu. Z fondu oprav může být hrazeno například i pojištění budovy nebo splátky úvěrů, půjček a dotací, veškeré nutné revize související s provozem domu, deratizace ale i úklid.

Výše příspěvku

Platí se podle toho, jak velký máte podíl na společných prostorách domu. Aby se mohla stanovit částka, musí se zjistit celková plocha bytové jednotky. Jsou na to samozřejmě i různé zákony, kdy je možné se i na výši příspěvku dohodnout.

Kde najdete konkrétní výši podílu?

Najdete ji samozřejmě v prohlášení vlastníka nebo z Listu vlastnictví. Tudíž výše příspěvku je vždy jiná, dle toho, na co se vybírá a vzhledem také k bytové a domovní ploše. Stanoví se samozřejmě i zálohy, které si ale určují sami vlastníci jednotek. Udělá se to tak chytře, že se svolá shormáždění o něco dříve, aby bylo bezproblémové nakládání s předpokládanými náklady. Je vždy velmi dobré myslet na další měsíce a další roky.

Fond oprav je velmi dobrý způsob, jak se společně a nerozdílně starat o prostor, kde trávíte celý svůj čas.